نمونه کارها و پروژه ها

ما یک تیم با تجربه از پرسنل تولید و بازرسی برای اطمینان از کیفیت داریم.

فومن شیمی
شرکت ها

برقراری ارتباط اینترانت

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرکت ها

ارتباط نقطه به نقطه 3 مرکز ارائه پهنای باند اختصاصی  

شرکت بهنوش ایران
شرکت ها

ارتباط نقطه به نقطه 3 مرکز ارائه پهنای باند اختصاصی  

هواپیمایی سهند آسیا
شرکت ها

ارائه پهنای باند اختصاصی

هواپیمایی تابان
شرکت ها

ارائه پهنای باند اختصاصی  

تعاونی گیاه پزشکی کشور
شرکت ها

مشاوره و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارتباطات نقطه به نقطه ارائه پهنای باند اختصاصی راه اندازی سرویس Hotspot راه اندازی نرم افزارهای فروشگاهی  

بانک رفاه کارگران
شرکت ها

ارائه پهنای باند اختصاصی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران سماء
شرکت ها

مشاوره ، طراحی پیاده سازی شبکه و تجهیز اتاق سرور

امروز به پتانسیل های کسب و کار خود دسترسی داشته باشید و فرصتی برای آن پیدا کنید موفقیت بزرگتر

Home
Account
Cart
Search